Dean Office

img_dean

Dean: Prof. MOHAMMAD ABDULHAMID ABDALLA AL-QUDAH

Tel: +962(5)3903333-
E-Mail: m.alqudah12@hu.edu.jo
vice_dean

Vice Dean: Dr. JIHAD AHMED MANSOUR ALZYOUD

Tel: +962(5)3903333- 5602
E-Mail: jihada@hu.edu.jo
vice_dean

Vice Dean: Dr. SALEM YOUSEF SALEM AL-DWAIRY

Tel: +962(5)3903333-
E-Mail: salemy@hu.edu.jo
img_assistant_dean

Assistant Dean: Dr. Walaa Bayomie Abdulwahhab Elgazzar

Tel: +962(5)3903333- 5416
E-Mail:wallagazzar@hu.edu.jo
img_assistant_dean

Assistant Dean: Dr. MONTHER ABEDALELAH FARIS GHARAIBEH

Tel: +962(5)3903333-
E-Mail:m.gharaibeh@hu.edu.jo
img_assistant_dean

Assistant Dean: Dr. AHMED MAHMOUD YASIN AL-SHEYYAB

Tel: +962(5)3903333- 5521
E-Mail:ahmedm_ya@hu.edu.jo
img_assistant_dean

Assistant Dean: Dr. SOFIAN ABDEL KAREEM MAHMOUD ALSHBOUL

Tel: +962(5)3903333- 5608
E-Mail:sofian@hu.edu.jo
img_assistant_dean

Assistant Dean: Dr. AIMAN SALAH ABDEL GHANI AL SHAREI

Tel: +962(5)3903333- 5483
E-Mail:aiman@hu.edu.jo