Dean Office

img_dean

Dean: Prof. Sahail. M. M. Asassfeh

Tel: +962(5)3903333- 3904 , 3142
E-Mail: sabash@hu.edu.jo
vice_dean

Vice Dean: Dr. Saed . A. D. Sabah

Tel: +962(5)3903333-
E-Mail: sabah@hu.edu.jo
img_assistant_dean

Assistant Dean: Dr. fawwaz yasein salman musallam

Tel: +962(5)3903333- 3133
E-Mail:thageef@hu.edu.jo
img_assistant_dean

Assistant Dean: Dr. Hytham Mohammad Falah Bany-Issa

Tel: +962(5)3903333-
E-Mail:hytham@hu.edu.jo
img_assistant_dean

Assistant Dean: Sa'ida Tawfiq Mustafa Marei

Tel: +962(5)3903333- 3102
E-Mail:saida@hu.edu.jo
img_assistant_dean

Assistant Dean: Amal Ibrahim Ahmad Abd-Alqader

Tel: +962(5)3903333- 3129
E-Mail:amali_ah@hu.edu.jo