تواصل مع الجامعة الهاشمية
 
The Hashemite University
P.O. Box 330127, Zarqa 13133, Jordan 
Tel : +962 (5) 3903333 
Email : huniv@hu.edu.jo 

الجهة:   
الموضوع: 
بريدك الالكتروني:   
الاستدعاء: 
ارفاق ملف:  اختياري
 
    
         
           
Faculty & Staff Students Local Community Other Service Contact us
         
Faculty Information System
Webmail
Faculty Directory
Employee Portal
Phones & E-mails Directory
Student Portal
Academic calendar
Students registration
Moodle
e-Course
Class schedule
Admission Announcements
Exams
E-mails
Search Library Catalog
Hospitals Portal
Parents Portal
Scholars Portal
Alumni Portal
Graduate Students
HU Laws and Regulations
Newspaper of Hashemite Oasis
News Center
Jordan - Zarqa
Tel: +962 (5) 3903333
Fax: +962 (5) 3826613
Email: huniv@hu.edu.jo
Medical Center (Emergency) Tel: (5505 , 4666) ,(0798151151) .
The Hashemite University, Copyright © 2017, All Rights Reserved