Faculty of Nursing

Committees

As part of their job description faculty and clinical staff at the faculty of nursing are required to participate in different faculty, university and community committees. The faculty has different internal committees to achieve its objectives these include: 


Faculty of Nursing Council, Graduate Studies Committee, Accreditation Committee, Curriculum Committee, Quality Assurance Committee, Scientific Research Committee, Clinical Training Committee, Student Affairs Committee, Academic Advising Committee, Social Work Committee, Community Services Committee, Student Development Committee, Strategic Plan Committee, Website Development Committee, Tenders Committee, Library Committee, Scientific Research Committee, Lab Preperation Committe, Procedures Manual Development Committee

لجان الكلية وأعضاءها للعام الجامعي 2018/2019 

1. مجلس كلية التمريض:

 • عميد الكلية/د. شاهر حمايده                                                                                                                 رئيساً
 • نائب العميد/د. جميله أبو ادحيل                                                                                                         عضواً
 • رئيس قسم صحة البالغين/د. علي الشريفين                                                                                   عضواً
 • رئيس قسم صحة المجتمع والصحة النفسية/د. رولا مدلل                                                 عضواً
 • رئيس قسم صحة الأم والطفل والأسرة/د. لينا مريان                                                            عضواً
 • ممثل قسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية/ د. حسن العمري                        عضواً
 • ممثل قسم تمريض صحة البالغين/ د. زينب الوحش                                                            عضواً
 • ممثل قسم تمريض صحة الأم والطفل والأسرة / د. سناء أبو جلبان                               عضواً
 • ممثل عن الخدمات الطبية الملكية                                                                                                 عضواً خارجياً
 • ممثل عن وزارة الصحة                                                                                                                                           عضواً خارجياً
 • السيد رئيس الديوان                                                                                                                                أمين السر
   
  2. لجنة الخطة الدراسية:
 • عميد الكلية/د. شاهر حمايده                                                                                              رئيساً
 • نائب العميد/د. جميله أبو ادحيل                                                                                      عضواً
 • رئيس قسم صحة البالغين/د. علي الشريفين                                                              عضواً
 • رئيس قسم صحة المجتمع والصحة النفسية/د. رولا مدلل                              عضواً
 • رئيس قسم صحة الأم والطفل والأسرة/د. لينا مريان                                         عضواً
 • د. سناء أبو جلبان                                                                                                                      عضواً
 • د. رولا مدلل                                                                                                                                    عضواً
 • د. نجمه العطيات                                                                                                                         عضواً
 • د. منال الكلوب                                                                                                                    عضواً
 • د. علاء عاشور                                                                                                                            عضواً
 • السيد رئيس الديوان/محمد الرواشده                                                                           أمين السر
   
  3. لجنة التعيين والترقية في الكلية:
 • أ.د. علي العموري                                                                                                           رئيساً
 • د. زينب الوحش                                                                                                              عضواً
 • د. حنان المدلل                                                                                                                عضواً
 • د. جميله أبو ادحيل                                                                                               عضواً
 • د. حسن العمري                                                                                                             عضواً
 • د. سناء أبو جلبان                                                                                                        عضواً
 • د. محمد المطلق                                                                                                             عضواً

 

4. لجنة البحث العلمـــي في الكلية:

 • د. علاء عاشور                                                                                                     رئيساً
 • د. جميلة أبو ادحيل                                                                                                                 عضواً
 • د. زينب الوحـش                                                                                                    عضواً
 • د. منال الكلوب                                                                                                    عضواً
   
  5. لجان البحث العلمي داخل الأقسام الأكاديمية:
  أ) قسم  تمريض صحة البالغيـن:
 • د. زينب الوحـش                                                                                                      رئيساً
 • د. نجمه العطيات                                                                                                       عضواً
 • أ.د. علي العموري                                                                                                           عضواً
 • د. علاء عاشور                                                                                                               عضواً
 • د. علي الشريفين                                                                                                            عضواً
 • د. مجدي ربابعه                                                                                                             عضواً

ب) قسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية:

 • د. سامي الرواشده                                                                                                       رئيساً
 • د. حنان المدلل                                                                                                                عضواً
 • د. سكينة الزيود                                                                                                            عضواً
 • د. رولا مدلل                                                                                                                  عضواً
 • د. سليم الرجوب                                                                                                            عضواً

ج) قسم تمريض صحة الأم والطفل والأسـرة:

 • د. سناء أبو جلبان                                                                                      رئيساً
 • د. لينا مريّــان                                                                                                                عضواً
 • د. جميله أبو ادحيل                                                                                   عضواً
 • د. منال الكلـوب                                                                                                                 عضواً
 • د. محمد المطلق                                                                                                          عضواً
 • د. مراد صوالحه                                                                                                             عضواً

 

6. لجنة الدراسات العليا في الكلية:

 • أ.د. مجد مريّان                                                                                                          رئيساً
 • أ.د. علي العموري                                                                                                      عضواً
 • د. نجمه العطيّات                                                                                                       عضواً
 • د. حنان المــدلل                                                                                                            عضواً
 • د. حسن العمري                                                                                                             عضواً
 • د. جميله أبو ادحيل                                                                                                 عضواً

 

 لجان الدراسات العليا داخل الأقسام الأكاديمية:

أ) قسم  تمريض صحة البالغيـن:

 • د. نجمه العطيّات                                                                                                         رئيساً
 • أ.د. علي العموري                                                                                                    عضواً
 • د. زينب الوحش                                                                                                              عضواً
 • د. علي الشريفين                                                                                                              عضواً

ب) قسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية:

 • د. حسن العمري                                                                                                             رئيساً
 • د. حنان المدلل                                                                                                                عضواً
 • د. شاهر حمايده                                                                                    عضواً
 • د. رولا مدلل                                                                                                                    عضواً
  ج) قسم تمريض صحة الأم والطفل والأسرة:
 • د. جميله أبو ادحيل                                                                                                    رئيساً
 • د. سناء أبو جلبان                                                                                                        عضواً
 • د. لينا مريّان                                                                                                                    عضواً
 • د. محمد المطلق                                                                                                             عضواً
 • د. منال الكلوب                                                                                                              عضواً
   
  7. لجنة التدريب السريري والتنسيق العملي:
 • د.        سليم الرجوب                                                                                                          رئيساً
 • رئيس قسم صحة البالغين/د. علي الشريفين                                                           عضواً
 • رئيس قسم صحة المجتمع والصحة النفسية/د. رولا مدلل                            عضواً
 • رئيس قسم صحة الأم والطفل والأسرة/د. لينا مريّان                                       عضواً
 • منسق تمريض صحة البالغين                                                                                     عضواً
 • منسق تمريض صحة الطفل                                                                                      عضواً
 • منسق تمريض صحة الأم والطفل                                                                                عضواً
 • منسق تمريض صحة المجتمع                                                                                          عضواً
 • منسق تمريض الصحة النفسية                                                                                     عضواً
 • منسق القيادة والإدارة في التمريض                                                                              عضواً
 • منسق التدريب والتأقلم المهني                                                                                     عضواً
 • منسق أساسيات التمريض/عملي                                                                                     عضواً
 • منسق التقييم الصحي/عملي                                                                                              عضواً
 • محمد صياحين                                                                                                                          عضواً
   
  8. لجنة قضايا ونشاطات الطلبة:
 • د. سليم الرجوب                                                                                                                     رئيساً
 • د. منال الكلوب                                                                                                                 عضواً
 • د. مراد صوالحه                                                                                                                         عضواً
 • د. مجدي ربابعه                                                                                                                         عضواً
   
  9. لجنة الإرشاد الأكاديمي:
 • رئيس قسم صحة الأم والطفل والأسرة/د. لينا مريّان                                         رئيساً
 • رئيس قسم صحة المجتمع والصحة النفسية/د. رولا مدلل                              عضواً
 • رئيس قسم صحة البالغين/د. علي الشريفين                                                              عضواً

9.أ / السنة الأولـــى

  • د. نجمه العطيات                                                                                      رئيساً
  • د. علاء عاشور                                                                                                  مرشداً
  • د. علي الشريفين                                                                                                مرشداً
  • طارق شهاب                                                                                مرشداً

9.ب/ السنة الثانيــة

  • د. زينب الوحش                                                                                          رئيساً
  • د. علاء عاشور                                                                                                 مرشداً
  • د. مجدي ربابعه                                                                                                 مرشداً
  • م. ميسون ربابعه                                                                                                مرشداً 

9.ج/ السنة الثالثــة

  • د. مراد صوالحه                                                                                                 رئيساً
  • د. منال الكلوب                                                                                                  مرشداً
  • د. سناء أبو جلبان                                                                                            مرشداً
  • إسراء عيسى                                                                                                 مرشداً

9.د/ السنة الرابعــة

  • د. سليم الرجوب                                                                                              رئيساً
  • د. سامي الرواشده                                                                                                مرشداً
  • د. رولا مدلل                                                                                                        مرشداً
  • م. ميسون العتوم                                                                                             مرشداً

9.هــ/ لجنة إرشاد الطلبة المستجدين

  • د. سليم الرجوب                                                                                                رئيساً
  • م. وفاء عثمان                                                                                                    مرشداً
  • م. رانيا يوسف                                                                                                    مرشداً
  • م. ديما جرادات                                                                                                  مرشداً   

9.و/ لجنة إرشاد طلبة التجسير والدولي والانتقال من الجامعات والكليات الأخرى

  • د. سامي الرواشده                                                                                           رئيساً
  • د. مجدري ربابعه                                                                                               مرشداً
  • م. رانيا يوسف                                                                                                    مرشداً
  • م. وفاء عثمان                                                                                                    مرشداً
  • خالد حوامده                                                                                                      مرشداً
  • عبد الله خوالده                                                                                                 مرشداً
  • عبير منصور                                                                                                          مرشداً 

9.ز/ لجنة إرشاد طلبة الماجستير

 • د. حنان المدلل                                                                                 رئيساً
 • د. شاهر حمايده                                                                                              عضواً
 • د. نجمة العطيات                                                                              عضواً
   
  10. لجنة المكتبة:
  • د. مجدي ربابعه                                                                                                 رئيساً
  • د. محمد المطلق                                                                                                 عضواً
  • د. سليم الرجوب                                                                                                عضواً
    
   11. اللجنة الاجتماعية:
 • د. محمد المطلق                                                                                                        رئيساً
  • د. علي الشريفين                                                                                              عضواً
  • علا الفقهاء                                                                                                         عضواً
  • م. وفاء عثمان                                                                                                  عضواً
  • محمد الرواشده                                                                                                 عضواً
    
   12. لجنة متابعة ضبط الجودة الأكاديمية:
 • أ.د. علي العموري                                                                                          رئيسـاً
 • د. جميله أبو ادحيل                                                                                     عضواً
 • د. سكينة الزيود                                                                                           عضواً
 • د. سليم الرجوب                                                                                           عضواً
 • د. علاء عاشور                                                                                                                        عضواً
 • د. منال الكلوب                                                                                               عضواً
  • محمد الرواشده                                                                                                 أمين السر
    
   13. لجنة متابعة معايير الاعتماد الخاص (بكالوريوس):
  • د. جميله أبو ادحيل                                                                                                                   رئيساً
  • رئيس قسم صحة الأم والطفل والأسرة/د. لينا مريّان                                         عضواً
  • رئيس قسم صحة المجتمع والصحة النفسية/د. رولا مدلل                              عضواً
  • رئيس قسم صحة البالغين/د. علي الشريفين                                                              عضواً
    
   14. لجنة متابعة معايير الاعتماد الخاص (ماجستـير):
  • د. شاهر حمايده                                                                                                                                            رئيسـاً
  • رئيس قسم صحة الأم والطفل والأسرة/د. لينا مريّان                                         عضواً
  • رئيس قسم صحة المجتمع والصحة النفسية/د. رولا مدلل                              عضواً
  • رئيس قسم صحة البالغين/د. علي الشريفين                                                              عضواً
    
   15. لجنة خدمة المجتمع والندوات:
  • د. محمد المطلق                                                                                                 رئيساً
  • د. سامي رواشدة                                                                          عضواً
  • د. مراد صوالحه                                                                                                 عضواً
  • د. مجدي ربابعه                                                                                                عضواً
  • د. سناء أبو جلبان                                                                                            عضواً
    
   16. لجنة متابعة الخطة الإستراتيجية:
  • د. جميله أبو ادحيل                                                                                        رئيساً
  • د. حنان المدلل                                                                                                    عضواً
  • د. رولا مدلل                                                                                                        عضواً
  • د. سناء أبو جلبان                                                                                            عضواً
  • د. سليم الرجوب                                                                                                عضواً
  • د. نجمة العطيات                                                                           عضواً
  • د. حسن العمري                                                                                                 عضواً
  • د. سامي الرواشده                                                                                           عضواً
  • السيد رئيس الديوان                                                                                       عضواً
     
   17. لجنة تطوير الصفحة الإلكترونية:
  • د. مراد صوالحه                                                                                                                              رئيساً
  • رئيس قسم صحة الأم والطفل والأسرة/د. لينا مريّان                                         عضواً
  • رئيس قسم صحة المجتمع والصحة النفسية/د. رولا مدلل                              عضواً
  • رئيس قسم صحة البالغين/د. علي الشريفين                                                              عضواً 
    
   18. لجنة التعليم المستمر:
 • د. حنان المدلل                                                                                                                               رئيســــاً
 • رئيس قسم صحة الأم والطفل والأسرة/د. لينا مريّان                                         عضواً
 • رئيس قسم صحة المجتمع والصحة النفسية/د. رولا مدلل                              عضواً
 • رئيس قسم صحة البالغين/د. علي الشريفين                                                              عضواً
      
  19. لجنة تنسيق المراقبــات:
 • د. زينب الوحش                                                                                               رئيساً
 • خالد حوامده                                                                                                   عضواً
 • عبد الله الخوالده                                                                                           عضواً
 • م. رانيا يوسف                                                                                                 عضواً
 • م. وفاء عثمان                                                                                               عضواً
   
   
  • تسمية الدكتور "علاء عاشور" + د. سليم الرجوب ممثلاً عن كلية التمريض في مجلس الجامعة للعام الجامعي 2018/2019.
  • تسمية الدكتور "سليم الرجوب" ممثلاً عن كلية التمريض لتعبئة النماذج الدولية للطلبة الخريجين.